S klikom na ''nedeljo'' se Vam odpre dosto do rednih nedeljskih oznanil.

32. navadna nedelja - 11. november 2012Kako prepričati starše da dajo krstiti otroka?

Zanima me kako prepričati starše da dajo krstiti otroka? Hvala za razumevanje.

Mislim, da se staršev, ki nimajo namena krstiti svojega otroka ne da, in verjetno tudi nima smisla v to prepričevati, kaj šele siliti. Krst je dar, ki ga Cerkev nakloni svojim vernikom, ko zanj prosijo. Za krst pa je potrebna vera. Krst brez vere je ritual, ki v svojem bistvu ne doseže svojega namena. Ko gre za krst odraslih, mora vsakdo sam izpovedati svojo vero, in tako zavestno sprejeti odločitev za krščansko življenje, ki ga krst pomeni in se z njim tudi začne. Pri otroku pa se krst podeli v veri staršev ali zakonitih skrbnikov. Če le ti ne morejo zagotoviti, da bo novokrščeni otrok iz vere, ki jo je pri krstu sprejel, tudi živel (obiskovanje verske vzgoje, molitev v družini, prejemanje drugih zakramentov), se krst ne more podeliti. In če starši nimajo namena svojega otroka krstit, to pomeni, da nimajo potrebne vere in prav zaradi tega ne morejo upravičeno prositi za krst otroka.
Obstaja seveda možnost, ki je danes ''moderna'', da starši odložijo krst in počakajo, da se bo otrok sam odločil. Tudi to je narobe, saj verni starši gotovo želijo, da je veren tudi njihov otrok in tako kot oni deležen milosti, ki jo Boga naklanja po zakramentih. Tudi v tem primeru je za odklonilno odločitev staršev krivo pomanjkanje vere, ki pa je, kot sem napisal, že zgoraj zadostna ovira za podelitev zakramenta svetega krsta.« nazaj

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »