S klikom na ''nedeljo'' se Vam odpre dosto do rednih nedeljskih oznanil.

32. navadna nedelja - 11. november 2012Naročilo prvima človekoma.

Kakšno zapoved je Jezus dal prvima človekoma?

Bog je dal prvima človekoma naročilo, naj s svojimi potomci napolnita zemljo. Dal jima je na razpolago prktično vse, omejil ju je samo z odločanjem o življenju (drevo življenja) in v presojanju kaj je prav in kaj ne (drevo spoznanja). Življenje daje in jemlje Bog, in ker je življenje Božji dar je sveto. Tudi odločanje o tem kaj je greh in kaj ne, kaj smemo in kaj ne, Bog določa po notranjem glasu - vesti, po tradiciji in določilih za to postavljenih ljudi in organizacij (država, Cerkev...)
In s tem, ko Sveto pismo poroča, da sta posegla po nedovoljenem sadu, hoče reči, da skušali urejsti in presojati stvari, ki so pridržane Bogu.« nazaj

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »