S klikom na ''nedeljo'' se Vam odpre dosto do rednih nedeljskih oznanil.

32. navadna nedelja - 11. november 2012Kaj pomeni, da je neka cerkev bazilika?

Pozdravljeni. Kar nekaj se je v teh dneh govorilo o 75-letnici stiške bazilike. Nikjer pa nisem zasledila, da bi bilo razloženo, kaj pomeni to, da je neka cerkev razglašena za baziliko?

   Od kar je leta 1300 papež Bonifacij VIII. razglasil prvo sveto leto in vse kristjane povabil naj poromajo v Rim, se je začela v Cerkvi obhajati praksa svetih let in s tem romanj v štiri velike papeške bazilike v Rimu. Ker pa so bila takšna romanja za večino kristjanov nemogoča, so papeži s posebnim odlokom nekatere cerkve povzdignili v bazilike, jih s tem pridružili štirim velikim rimskim bazilikam in jim podelili nekatere privilegije. Tako je bilo omogočeno, da kar največ ljudi lahko roma v bazilike in tam prejme milosti, ki jih Bog in Cerkev naklanjata svojim vernikom.
    Verniki, ki obiščejo baziliko v njej prisostvujejo obredu ter zmolijo vsaj očenaš in veroizpoved, lahko pridobijo popolni odpustek pod običajnimi pogoji (spoved, obhajilo in molitev po papeževem namenu). Te odpustke lahko v stiški baziliki dobijo ob naslednjih priložnostih: ob obletnici posvečenja bazilike 8. julija, ob praznovanju zavetnice Žalostne Matere Božje 14. septembra, na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija, ob obletnici razglasitve bazilike 25. oktobra, ob dnevu, ki ga določi krajevni škof in enkrat v letu po lastni izbiri vernika.
    Bazilika lahko v svoji ornamentiki, grbu in okrasju uporablja papeški simbol prekrižanih ključev. Simboli, ki ponazarjao baziliko so: prekrižani papeški ključi, poseben dežnik, imenovan ombrellino, ki se lahko uporablja v procesijah namesto običajnega neba, ter zvonček - tintinabulum, kateri je nameščen na drogu in se ga običajno nosi v sprevodih in procesijah.
     Poleg tega se mora v bazilikah bogoslužje obhajati slovesno, poskrbljeno mora biti za dovolj spovednikov, ki so na razpolago obiskovalcem in romarjem za sv. spoved. Bazilika mora biti dovolj velika in imeti primeren oltarni prostor. Imeti mora tudi slovesnejši stol za duhovnika, ki vodi bogoslužje. Običajno so bazilike okrašene tudi s papeškim grbom ter grbi trenutnega papeža in papeža, ki je baziliko razglasil.
    Papež Pij XI. je stiško cerkev povzdignil v baziliko 25. oktobra 1936, ko je stiška opatija praznovala svojo 800-letnico.
 « nazaj

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »