Dodatni katehetsko pastoralni program

    V pastoralnem letu 2010/11 smo pričeli s sistemom točkovanja tistih dejavnosti otrok, ki jih opravijo prostovoljno, poleg osnovnih obveznosti (verouk in nedeljska maša). Sistem za otroke ni uvedel novih obveznosti, temveč je ovrednotil tiste dejavnosti, ki so jih, ali naj bi jih, otroci že opravljali, vendar niso bile upoštevane.

    Letos smo ta sistem nadgradili tako, da bodo otroci že v začetku šolskega leta prejeli list, na katerem bodo natisnjene predvidene dejavnosti za leto 2011/12. Otroci bodo na ta list nalepili ustrezno nalepko. List bo omogočal več samokontrole ter kontrole staršev, na koncu pa bo lahko lep spomin na trud, ki ga bodo otroci vložili v tekočem letu. Liste bodo nato skupaj z drugimi priznanji vlagali v posebne mape, ki jih bodo dobili tekom leta. Najbolj pridni učenci se bodo ob koncu leta lahko udeležili izleta v enega od evropskih zabaviščnih parkov (Gardaland, Europa Park, Mirabilandia, Aqualand...).

    Dodatni pastoralno katehetski program je razdeljen v tri skupine: duhovne dejavnosti, vzgojne dejavnosti in celoletne dejavnosti.

DUHOVNE DEJAVNOSTI
    V to skupino sodi obhajanje praznikov in običajev, ki so povezani s krščanskim izročilom. V prvi vrsti gre tu za obisk svete maše na določene praznike in sodelovanje pri različnih pobožnostih, kot so rožni venec, božična devetdnevnica in šmarnice (glej stran 14).

VZGOJNE DEJAVNOSTI
    Z vzgojnimi dejavnostmi želimo nekoliko prispevati k celostni rasti veroučencev. Večina teh dejavnosti je zasnovanih tako, da otroci svoje znanje in čas namenijo dobrodelnosti. Tu gre predvsem za obiske starejših, pomoč pri čiščenju in sodelovanje na oratorijskem dnevu (glej stran 13).

CELOLETNE DEJAVNOSTI

    Namen celoletnih dejavnosti je, da otrok pridobiva tudi na področju znanja in oblikovanja svoje osebnosti. Večina dejavnosti se vrši vse leto, tedensko, vsakih 14 dni ali mesečno, velik pomen pri tem imata tudi medsebojna povezanost med otroki in zavest pripadnosti neki skupini. Za opravljeno dejavnost se šteje, če je učenec prisoten vsaj 75%.

    Otroški pevski zbor – poleg druženja otroci pridobijo dragoceno izkušnjo prepevanja. Zbor ima vaje enkrat tedensko, in sicer vsak torek ob 18. do 20. ure. Vsako prvo nedeljo v mesecu poje pri 10. sveti maši ter pri še nekaterih drugih prazničnih mašah. Zbor pripravi tudi nastop na Božični simfoniji.

    Liturgični krožek – je namenjen dekletom, ki želijo na poseben način sodelovati pri bogoslužju. Njihova glavna skrb je skupina Jagenjčki. Poleg tega sodelavci krožka skupaj z ministranti oblikujejo nedeljsko in praznično bogoslužje. Krožek se srečuje vsakih 14 dni.

    Misijonski krožek – želi otrokom približati misijonsko razsežnost Cerkve. Otroci bodo v krožku spoznavali delo naših misijonarjev na različnih koncih sveta, si z njimi dopisovali ter pripravili kakšno dobrodelno akcijo za pomoč ljudem v misijonih. Člani krožka bodo pripravili tudi nekaj srečanj z našimi misijonarji, srečevali pa se bodo vsakih 14 dni.

    Krščanski dramski krožek – želi pomagati otrokom pri razvijanju sposobnosti nastopanja. Otroci bodo tekom leta pripravili več dramskih prizorov, s katerimi bodo popestrili naša praznovanja. Do pomladi 2012 bodo naštudirali večje samostojno odrsko delo, katerega bodo nato tudi predstavili občinstvu. Krščanski dramski krožek bo imel svoja srečanja enkrat tedensko.

    Ministranti – si svoje znanje pridobivajo z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah. Vsak ministrant redno sodeluje pri nedeljski sveti maši in enkrat v tednu pri delavniški. Vsak prvi petek v mesecu je ministrantska maša, katere se udeležijo vsi ministranti. Ministranti imajo svoja srečanja enkrat mesečno, vsak prvi petek po večerni sveti maši.

    Karitativni krožek – ima svoj namen v vzgoji otrok za dobrodelnost in pridobivanje čuta za soljudi. Poglavitna dejavnost krožka so obiski starejših in bolnih doma ter v domu za ostarele. Krožek se srečuje vsakih 14 dni ob sobotah dopoldne.

    Otroška molitvena skupina – ima za svoj cilj privzgojiti pri mladih čut za molitev. Tudi moliti se je potrebno naučiti. Molitvena skupina se bo srečevala enkrat mesečno, ob prvih petkih ob 17. uri.

    Slomškovo bralno priznanje – želi pri otrocih vzbuditi ljubezen do branja. V začetku leta otroci dobijo seznam knjig in število, koliko knjig je potrebno prebrati. Nato se priložnostno, ob nedeljah po maši, srečujejo z voditeljico in se o prebranih knjigah pogovorijo.


PREDVIDENI IZLETI v šolskem letu 2013/14

Za veroučence bo v pastoralnem letu 2013/14 organiziranih tudi nekaj izletov. Izleti so prostovoljni in se morajo učenci nanje posebej prijaviti. Prispeveki za prevoz in druge dejavnosti na izletu niso všteti v prispevek za verouk.

Srečanje kolednikov Ljubljanske nadškofije v Šentvidu nad Ljubljano – v januarju.
Ogled jaslic po različnih cerkvah – v januarju.
Ministrantska košarka v Želimljem – v maju.
Čarno jezero na Rakovniku – v maju.
Zimovanje na kočevskem - med zimskimi počitnicami za ministrante in animatorke liturgičnega krožka
Zabaviščni park
za učence 5. – 9. razreda, ki bodo prejeli zlato odličje – v juliju.

 

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »