Mešani cerkveni pevski zbor

   Glasbena tradicija je v župniji Stična zelo živa. Gotovo je k temu pripomoglo bogato izročilo in prisotnost samostana. Vsa stoletja,  ko je v samostanu delovala šola, so poučevali tudi glasbo. Tako ni dvoma, da se je takoj po ustanovitvi samostojne župnije, v Stični oblikoval tudi cerkveni pevski zbor.


    Zbor se je močno razvil po ponovni oživitvi samostana. Med stiškimi redovniki je bilo vedno nekaj takih, ki so imeli glasbeno izobrazbo ali pa smisel za lepo cerkveno petje. Tako je v prvi polovici 20. stoletja, vsaj kolikor lahko sklepamo iz ohranjenega notnega arhiva,  zbor dosegal zavidljivo ravan tako po številu, kakor tudi po kvaliteti. Zbor je bil sestavljen iz dveh zasedb, stiške in metnajske. Vaje so imeli ločeno, ob nedeljah pa so skupaj peli pri bogoslužju. V tem času sta zbor vodila p. Evgen Fiderer ter organista Franc Ovca in Ivan Rebolj.

    Med leti 1940-43 je v cerkvi prepeval tudi šolski pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Gruden.

    Povojne razmere so bile težke tudi za cerkveni pevski zbor. Po letu 1940 je zbor vodil p. Antonin Skubic. Njemu je sledilo več zborovodij in organistov: dr. Milan Lampret, s. Majda Tisel, Jelka Pušljar, s. Mirjana Soko, br. Brnard Rajbar. Kolikor je mogoče izluščiti iz seznamov, je do leta 2008 v  zboru  pelo preko 120 pevcev.

CPZ.jpg
   Danes v zboru poje 15 pevcev. Zbor vodi Robert Markovič. Redno pojejo pri nedeljski maši ob 8.00, ob večjih praznikih ter ob pogrebih. Peli so tudi na vseh novih mašah stiških patrov ter drugih praznovanjih v stiški baziliki.

    Zbor se udeležuje dekanijskih pevskih revij in izletov. Leta 1994 so se udeležili blagoslovitve nove mestne hiše v Hirschaid. Leta 2003 so obiskali otok Rab, kjer so pripravili koncert in peli v taborišču internirancev. Leta 2005 so obiskali opatijo Mehrerau, kjer so peli pri maši v samostanski cerkvi in v samostanu cistercijank v Bregentzu.

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »