Predstavitev

    Župnija Stična je leta 2004, kot zasebni zavod, ustanovila Župnijski mladinski center. Njegov namen je motivirati mlade, ter jim omogočiti pogoje za ustvarjalno delo. Župnijski mladinski center tako izvaja dejavnosti vzgojnega, izobraževalnega, duhovnega, kulturnega, karitativnega, razvedrilnega in športnega značaja. S svojimi dejavnostmi skuša omogočati mladim, da koristno preživijo svoj prosti čas, da duhovno rastejo, se oblikujejo in izobražujejo. Mladi lahko dobijo priložnost za odkrivanje in razvijanje talentov in si med seboj pomagajo. V centru imajo mladi čas za medsebojni pogovor, ter občutijo, da so sprejeti in se zato počutijo doma.


    Župnijski mladinski center v ta namen:
 • zbira in posreduje informacije za mlade in jim nudi svetovanje,
 • koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ter jim nudi organizacijsko in tehnično pomoč,
 • s svojimi sodelavci, prijateljskimi in pobratenimi mladinskimi organizacijami, doma in v tujini, razvija in izvaja programe mladinskega turizma,
 • skrbi za razvoj in promocijo mladih ter ustvarjalnih skupin in posameznikov,
 • organizira in izvaja programe kulturnega, duhovnega, vzgojnega, izobraževalnega, karitativnega, razvedrilnega in športnega značaja.
   
   Glavno vodilo programov in projektov je preventivni sistem, ki temelji na veri, razumu in ljubeznivosti. Vsa pravila in način delovanja Župnijskega mladinskega centra temeljijo na krščanskih moralnih načelih.

    Delovanje Župnijskega mladinskega centra ureja STATUT. Mladinski center vodi voditelj, ki ga vsaki dve leti imenuje ustanovitelj. Poleg voditelja pri delovanju centra sodelujeta še svet zavoda in programski svet. Svet zavoda šteje 13 članov in sprejema program dela ter razvoj zavoda. Njegova naloga je tudi sprejemanje letnega delovnega načrta in poročila o njegovi uresničitvi, sprejema pravila in druge splošne akte, določa finančni načrt, predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in voditelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, imenuje predstavnike zavoda v druge ustanove in opravlja druge z zakonom ter splošnimi akti zavoda določene naloge. Programski svet pa obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, svetuje voditelju in svetu zavoda, presoja strokovnost izvajalcev in izvajanje programov.

Med odmevnejše dogodke, ki smo jih pripravili v Župnijskem mladinskem centru Stična, štejemo:
 • obisk v Londonu 2001 & 2004 in 2010
 • kolesarjenje na morje
 • zimovanje v planinah 2003 & 2005
 • smučanje
 • počitnice na morju
 • obisk pri pobratenem mladinskem centru v Hirschaidu 2003 & 2005 & 2007 in 2009
 • izleti v planine 2003 & 2004 & 2005 & 2007
 • potepanje po Škotski
 • izleti na Dunaj 2001 & 2002 & 2006
 • turneja Missa populorum (Čedad, Gorica, Dunaj, Olomouc)
 • izleti v Gardaland
 • izleti v Europa park
 • svetovni dnevi mladih v Kölnu 2005, v Sydneyu 2008 in Madridu 2011, Riu de Jenariu 2013
 • Taizejsko novoletno romanje (Pariz, Hamburg, Lizbona, Milano, Zagreb, Ženeva, Bruselj, Poznan, Berlin, Rim)
 • obisk mladih iz Hirschaida 2005 & 2006 & 2008 in 2010
 • gostovanje Mladinskega zbora v Berlinu
 • gostovanje Mladinskega zbora v Beogradu
 • romanja v Rim
 • jezikovni tečaji
 • učna pomoč
 • zasebna glasbena šola Jakoba Gallusa
 • 15 oratorijev in oratorijski dnevi

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »