Orgle v stiški cerkvi

    PRVE ORGLE v stiški cerkvi zasledimo v času opata Janeza Weinzerla. Napravil naj bi jih orglar Tomaž Krek iz Ljubljane med leti 1640 - 50. Nameščene so bile v empori nad glavnim vhodom, katera je bila zgrajena ob prvi barokizaciji.

   Prvi zgodovinski vir, ki omenja orgle v Stični, je pogodba med opatom Antonom Gallenfelsom in orglarskim mojstrom Janezom Fallerjem. Pogodba datira v leto 1697. V njej pa sta se opat in orgelski mojster dogovorila za popravilo in povečavo obstoječih orgel. Po vsej verjetnosti je mojster Faller popravil ali morda celo naredil nov pedal za orgle opata Weinzerla. Iz podatkov kako močan je bil ta novi pedal, lahko sklepamo, da so morale biti prve stiške orgle zelo velike.
     Vendar te velike orgle niso bile edino glasbilo v stiški cerkvi. Splošna značilnost mnogih cistercijanskih samostanskih cerkva je, da imajo tudi manjše orgle v meniškem koru. Takšne orgle je imela tudi Stična. Namenjene so bile za spremljanje gregorijanskega korala. Domneva se, da so te manjše stiške orgle, sedanje orgle v Mišjem Dolu. K tem nas nagovarjajo naslednja dejstva:

  • 1. Mišji ali nekoč Menišji dol je bil nekoč stiška posest.
  • 2. Dekoracija teh orgel je preveč razkošna, da bi si jih težko privoščila celo župnijska, kaj šele podružnična cerkev.
  Torej gre za tisti inštrument, ki smo ga že zasledili v pogodbi med opatom Galenfelsom in Janezom Fallerjem, in ga je ta orgelski mojster leta 1697 popravljal.
    Tretji inštrument, ki ga omenja pogodba pa je orgelski rog. Ta inštrument je bil nameščen na pročelju zvonika in je oddajal določene akorde, da je opozarjal na dnevne ure ter ljudi klical k molitvi ali k delu.

     DRUGE STIŠKE ORGLE so Janačkove orgle. V drugi barokizaciji stiške cerkve je dal opat Kovačič prenesti korne klopi na današnji pevski kor. Zato je ta kor tudi tako nesorazmerno velik. Menihi so za spremljavo petja naročili nove orgle, ki jih je leta 1747 postavil Janez Janeček, orglarski mojster iz Celja. Orgle so bile baročne in so imele 13 registrov. Čeprav so bile za tako veliko cerkev mnogo premajhne, pa so brez težav služile spremljavi petja menihov.

    TRETJE ORGLE v stiški cerkvi so iz leta 1903. Te orgle je izdelalo podjetje Mayer iz Feldkirchna. Od starih orgel so ohranili omaro, le da so jo nekoliko poglobili in okrasili v staronemškem slogu. Orgle so imele 15 registrov, bile so pnevmatske s sapnicami na stožce in imele značilne romantične poteze.


    ČETRTE ORGLE je izdelal Hubertus von Kerssenbrock iz Munchna. Izdelal jih je po predloženem načrtu, tako da je oživil stare Janečkove orgle in jih po njegovih načelih povečal. Dodal je hrbtni pozitiv in tretji manual. Orgle ne stojijo več na zadnji steni kora, ampak so jih premaknili na sredino. Ob tej priložnosti so na orgelsko omaro namestili nove baročne angele, tako da omara ne bi bila videti preveč pusta. Te nove orgle je 15. julija 1990 blagoslovil ljubljanski pomožni škof Jožef Kvas.