Učni načrt

REDNI PROGRAM VEROUKA
     Redni program verouka v naši župniji za prvo in drugo triado osnovne šole poteka po učbenikih, ki jih je pripravil Slovenski katehetski urad. Otroci se učijo spoznavati osnovne krščanske resnice. Kdo je Bog in kdo nas je ustvaril. Kdo je Jezus Kristus in kakšna je bila njegova življenjska pot. Ob svetopisemskih osebah in dogodkih Stare in Nove zaveze, skušamo odkriti sledi Božjega delovanja na svetu in Božje skrbi za ljudi. Posebno pozornost namenimo Desetim Božjim zapovedim in življenju po njihovem nauku. Skušamo spoznati in odkriti kako bi bilo naše življenje lepše, če bi vsi spolnjevali zapovedi. Skupaj pogledamo še cerkveno leto in praznike, ki se v njem nahajajo. Prva triada se zaključi s praznikom prvega svetega obhajila, ko so učenci zadosti krščansko zreli, da pristopijo k središčni skrivnsti naše vere, to je k sveti Evharistiji.
    Zadnjo triado verouka pa zaznamuje priprava na zakrament svete birme. Kot učni pripomoček uporabljamo Kompendij Katekizma katoliške Cerkve. Znova se poglobimo v osnovne krščanskega verovanja. Ponovno si ogledamo Deset Božjih zapovedi in življenje po njihovem nauku. Precej pozornosti namenimo tudi sedmim zakramentom. Ob zaključki osmega, oziroma devetga razreda, veroučenci prejmejo zakrament svete birme in s tem pokažejo, da so v svojem krščanskem poslanstu že dovolj zreli za samostojno in odgovorno krščansko življenje.
 


prvi razred - PRAZNUJMO IN SE VESELIMO
 • Skupaj nam je lepo
 • V nebesih so naši prijatelji
 • Jezus nam pripoveduje
 • Jezus nas ima rad
 • V naravi je lepo
 • Marijo pozdravljamodrugi razred - PRAZNUJMO Z JEZUSOM
 • Bog je naš stvarnik in oče
 • Z Bogom se pogovarjamo
 • Bog nam pošilja Jezusa
 • Jezus za nas umre in vstane od mrtvih
 • Z Jezusom se srečujemo 
 tretji razred - KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ
 • Jezus se nam razodeva
 • Človeštvo potrebuje odrešenika
 • Odrešenik prihaja
 • Jezus nas uči moliti
 • Jezus nas odrešuje s trpljenjem in vstajenjem
 • Odrešenik je med nami
četrti razred - POT V SREČNO ŽIVLJENJE4 r.jpg
 • Pravila življenja
 • Bog sklene zavezo s svojim ljudstvom
 • Ljubimo Boga z vsem srcem
 • Ljubimo bližnjega kakor samega sebe
 • Jezus dopolni zapovedi
peti razred - ZNAMENJA NA POTI K BOGU5 r.jpg
 • Čas do adventa
 • Adventni čas
 • Božični čas
 • Postni čas
 • Velikonočni čas
 • Čas med letomšesti razred - SKUPAJ V NOVI SVET6 r.jpg
 • Odkrivajmo svoj življenjski načrt
 • Odločajmo se odgovorno
 • Prisluhnimo božjemu glasu
 • Sodelujmo z ljudmi dobre volje
 • V Cerkvi živimo in se vzgajamo
 • Skrbimo za pravično družbo in čisto okolje
 

7. in 8. - YOUCAT - katekizem katoliške Cerkve za mlade
 • Zakramenti
 • Družbeni nauk Cerkve
 • Kaj kristjani verujemo
 • Sveto pismo9. - KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
 • Krščansk življenje po zapovedih
 • Zakramenti
 • Družbeni nauk Cerkve
 • Kaj kristjani verujemo
 • Sveto pismo

Bogoslužni zvezek
 • duhovni koledar, ki spremlja naše življenje
 • spodbuda družinam za krščansko življenje
 • kompas za pravo duhovno smer
 • zbirka nedeljskih in prazničnih listkov
 • vprašanja ob nedeljskem evangeliju


 

DODATNI IZBIRNI PROGRAM
     Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov. Ti programi so bodisi celoletni ali izbirni. Delijo se v tri skupine, in sicer duhovno (sv. maše, pobožnosti v cerkvi...), karitativno (dobrodelnost, pomoč, obiski...) in celoletno (ministranti, otroški zbor, Slomškovo bralno priznanje,...).
    Vsak učenec mora iz programa dodatnih izbirnih programov opraviti nekaj vsebin za izdajo spričevala. Večja aktivnost pri teh programih bo ob koncu leta nagrajena s posebnimi priznanji. Za posamezno točko, veroučenec prejme določeno nalepko. Te nalepke si lahko ogledate na TEJ povezavi.

koledar


obvestilaŽelim se odjaviti »