Kdo je kdo v župniji Stična

mx.jpgŽupnik
                                                                        
p. Maksimilijan File, cistercijan
rojen: 20.2.1974 , Kranjska Gora
Škofijska gimnazija Vipava: 1989 – 1993
redovne zaobljube v Stični: 15.9.1994
študij teologije v Ljubljani: 1994 – 2000
mašniško posvečenje v Ljubljani: 29.6.2000
nova maša v Kranjski Gori: 9.7.2000
kaplan v Stični: 2000 – 2007
magisterij znanosti: 2007
župnik v Stični: 2007 -


matevz_pucelj.jpgZakristan, kantor in mašni pomočnik

br. Matevž Pucelj, cistercijan
rojen: 1.12.1977, Ribnica
srednja upravno tehnična šola
redovne zaobljube v Stični: 25.3.2001
študij teologije v Ljubljani: 2001 – 2002
študij teologije Heiligenkreutz: 2002–2004
mašni pomočnik 15.8.2005
zakristan: 2006 -Samostanska družina

p. Nikolaj Aracki
br. Frančišek Starič
br. Matevž Pucelj
p. Benedikt Emberšič
br. Bernard Rajbar
p. Alojzij Ilc
br. Jože Senica
p. Krištof Čufer
br. Florjan Stepan
opat Kassian Lauterer
opat Janez Novak
opat Anton Nadrah
p. Maksimilijan File
p. Branko Petauer
p. Nivard
Župnijski pastoralni svet


mag. Jože Mestnik - gospodarski svet, Stična 1
Simon Brlek - gospodarski svet, odbor za družine
mag. Mirko Marinčič - gospodarski svet
Jože Kastelic - ključar Metnaj
Metka Valič - odbor za mladino
Melita Žlajpah - odbor za kulturo
Alenka Ljubič - odbor za diakonijo
Milena Štefe - katehistinja
Marjeta Nemec - Stari Vir
Jožica Mohorčič - Novi Vir
Terezija Rezelj - Mekinje 2
Anton Posavec - Mekinje 1
Alojz Kovačič - Stična 3
Stane Kastelic - Stična 2
Lidija Omahen - Mala Dobrava
Marija Podobnik - Dobrava in Pristava
Milena Kastelic - Metnaj
Angela Grčman - Poljane
Jernej Skubic - GabrjeOdbor za diakonijo - Karitas

Jerica Mestnik -  tajnik                                                
Alenka Ljubič
Vida Skubic                                                                    
Angelca Grčman                                                          
Jožica Kravanja                                                           
Marta Orel
Amalija Kamnikar
Karolina Meglič
Anica Medved
Marina Zupančič
Ljudmila VovkOdbor za mladino

Metka Valič - voditeljica zavoda
Teja Škufca - koordinator
Tanja Lokar - Mladinski pevski zbor
Saša Kovačič
Vida Berdajs
Karmen Omejec - Oratorij
Anja Lekan - TRIP
Lara Škof - TRIP
Matej Culjkar - šport in razvedrilo
Klemen Omejec - šport in razvedriloVoditelji animatorjev

Matija Omejec
Nina Hauptman
Tjaša SkubicOdbor za družine

Metka Gnidovec - koordinator
Peter Gnidovec - koordinator
Simon Brlek
Barbara Porenta
Anton Posavec
Karmen Posavec
Zdenka SkubicOdbor za kulturo in glasilo Mlinček


Metka Valič
Maja Ficko
Marta Orel
Alojzija Cilenšek
Teja ŠkufcaOdbor za bogoslužje

Matic Strmole in Danijel Mestnik - za ministrante
Robert Markovič  - Cerkveni pevski zbor - zborovodja
Tanja Lokar - Mladinski pevski zbor - predsednik
Luka Posavec - MPZ Chorus Sitticensis
Milena Štefe - katehistinja